Kolana do rur PVC

Kolana do rur PVC ( 90°, 130°).