Łopatki odrzutu powietrza

Łopatki odrzutu powietrza mają za zadanie zmienić kierunek nawiewu powietrza jednostki wewnętrznej klimatyzatora.